Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol : Viera a dobré svedomie idú spolu.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

apoštol Pavol    
Viera a dobré svedomie idú spolu.
O
O

Zdroj: vraj apoštol Pavol
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk