Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rene Descartes    
Pre spomenutý cieľ však nebude potrebné ukázať, že všetky moje názory sú klamné; to by som azda nikdy nedosiahol. Na zavrhnutie všetkých postačí, ak v každom z nich nájdem niečo pochybné ... zaútočím hneď na samotné princípy, o ktoré sa všetko opieralo, čo som kedy veril, pretože stavba sa sama zrúti, ak sa podkopú základy.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Rene Descartes    
Pre spomenutý cieľ však nebude potrebné ukázať, že všetky moje názory sú klamné; to by som azda nikdy nedosiahol. Na zavrhnutie všetkých postačí, ak v každom z nich nájdem niečo pochybné ... zaútočím hneď na samotné princípy, o ktoré sa všetko opieralo, čo som kedy veril, pretože stavba sa sama zrúti, ak sa podkopú základy.
O
O

Zdroj: Descartes : Meditácie o prvej filozofii, Prvá meditácia, začiatok
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk