Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rene Descartes : Už pred niekoľkými rokmi som spozoroval, koľko nepravdy som v detstve pripúšťal ako pravdu a aké pochybné je azda všetko, čo som neskôr vybudoval, a preto raz v živote musím všetko dôkladne vyvrátiť a znovu začať od najhlbších základov, ak chcem vo vedách vybudovať niečo pevné a trvalé.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Rene Descartes    
Už pred niekoľkými rokmi som spozoroval, koľko nepravdy som v detstve pripúšťal ako pravdu a aké pochybné je azda všetko, čo som neskôr vybudoval, a preto raz v živote musím všetko dôkladne vyvrátiť a znovu začať od najhlbších základov, ak chcem vo vedách vybudovať niečo pevné a trvalé.
O
O
----

Zdroj: Descartes : Meditácie o prvej filozofii, Prvá meditácia, začiatok
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk