Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz    
Zlo dopúšťa na nás evolúcia, núti nás ísť za dobrom, nie však aby sme sa zla zbavili, ale aby sme sa pomocou neho zachovávali. Zlo, nedostatok nás naučil tvoriť, myslieť, byť proti zlu a zdokonaľovať sa. Oslava človeka si vyžaduje predovšetkým oslavu zla, ktoré urobilo z neho to, čím je.
O


Zdroj: T.Munz:Cesta za skutočnosťou bez metafyziky - S Nietzschem a proti nemu. s 150
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk