Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Andreas Feuerbach    
V žiadnom prípade nehovorím : Boh je ničím, Trojica je ničím, Slovo Božie je ničím atď., ja iba ukazujem, že nie sú tým, čo sa iluzórne domnieva teológia - mystéria prichádzajúce ku človeku zvonku, ale že sú to mystéria zvnútra človeka, mystéria ľudskej podstaty;
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Ludwig Andreas Feuerbach    
V žiadnom prípade nehovorím : Boh je ničím, Trojica je ničím, Slovo Božie je ničím atď., ja iba ukazujem, že nie sú tým, čo sa iluzórne domnieva teológia - mystéria prichádzajúce ku človeku zvonku, ale že sú to mystéria zvnútra človeka, mystéria ľudskej podstaty;
O
O

Zdroj: Ludwig Feuerbach - Das Wesen des Christentums - Predhovor k 2. vydaniu ... Ich bin himmelweit
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk