Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : A to mi bolo veľkou útechov, lebo som videl, že spomínané neresti nie sú u mňa natoľko zakorenené, aby nemohli ústúpiť pod vplyvom liekov. A i keď zo začiatku boli u mňa takéto intervaly zriedkavé a trvali príliš krátko, po tom, ako sa mi ozajstné dobro čoraz viac a viac ujasňovalo, dostavovali sa častejšie a trvali dlhšie, najmä keď som porozumel, že nadobúdanie peňazí alebo zmyselná rozkoš a sláva sú človeku na škodu potiaľ pokiaľ po nich baží len pre ne samy, a nie ako po prostriedkoch umožňujúcich mu iné, ďalšie veci. Prirodzene, ak po nich bažíme ako po prostriedkoch, vtedy v nich zachováme mieru, takže nám vôbec nebudú na škodu, lež naopak, ako to ukážeme na patričnom mieste, ešte napomôžu cieľ , pre ktorý po nich bažíme.
--------
----


Zdroj: Rozprava o náprave rozumu - úvod
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk