Citáty filozofov

Zdroj: vyryté nad vchodom do chrámu Apollóna Delfského. Výrok sa pripisuje Tálovi./FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk