Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sokrates : Ale nemám pre ne (mýty) vôbec žiadny voľný čas; a to, priateľ môj, z toho dôvodu : ešte nie som schopný spoznať seba, ako to hovorí delfský nápis; tak sa mi zdá smiešne, keď to ešte neviem, skúmať nepodstatné veci.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Sokrates    
Ale nemám pre ne (mýty) vôbec žiadny voľný čas; a to, priateľ môj, z toho dôvodu : ešte nie som schopný spoznať seba, ako to hovorí delfský nápis; tak sa mi zdá smiešne, keď to ešte neviem, skúmať nepodstatné veci.
O
O
----

Zdroj: Plato's Phaedrus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk