Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sigmund Freud    
Kultúra teda zvláda nebezpečné agresívne chúťky indivídua tým, že ich oslabuje, odzbrojuje ich a dáva ich strážiť zvláštnou inštanciou v jeho vnútri ako posádkou v dobytom meste.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk