Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
K poznaniu seba samého potrebujem aj druhých ľudí, ich názor za čo ma oni uznávajú.
O


Zdroj: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Was vom Philosophen bleibt | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur 31:52
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk