Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Poznaj nezrodené To, poznaj nesmrteľné To, poznaj nekonečné to, nikdy nepremenné; Nemysli si, že konáš skutok, čo zabíja. Nemysli si, že máš moc, aby si k tomu dal povel.
O


Zdroj: Bhagavadgíta: s 30
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk