Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Veci (napr. umeleckému dielu) rozumiem vtedy, ak poznám jej predhistóriu (napr. dejiny umenia)
O


Zdroj: youtube - Sternstunde Philosophie - Hegel wirkt bis heute
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk