Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Aurelius    
Telo, duša, rozum: telu patria zmysly, duši pudy, rozumu zásady.
O


Zdroj: Hovory k sebe samému, Kniha 2
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk