Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Francois Lyotard : aby boli vedomosti v budúcnosti pokladané za užitočné, budú musieť byť prekonvertované na počítačové dáta. /..one day, in order for knowledge to be considered useful, it will have to be converted into computerized data
--------
----


Zdroj: Lyotard :The Postmodern Condition: A Report on Knowledge . In: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk