Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konfucius - Kchung Fu-c’     
Postoj ušľachtilého človeka voči svetu je takýto: nikdy si nevšíma, čo získa a čo stratí, len nech je to spravodlivé!
O


Zdroj: Konfucius : Rozhovory a výroky (Lun Ju) , Slovenský tatran , bratislava 2006 , s. 49
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk