Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aurelius Augustinus    
Bytie je dobro. Existujú rôzne stupne dobra (bytia). Zlé je, keď povýšim nižší stupeň dobra nad vyšší, napr. peniaze nad človeka.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák vo -Večera s Havranom 1.10.2019 na tému Čo je zlo.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk