Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Všetci ľudia sú obdarení pudom vyhľadávať to, čo je pre nich užitočné a sú si toho vedomí.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetci ľudia sú obdarení pudom vyhľadávať to, čo je pre nich užitočné a sú si toho vedomí.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetci ľudia sú obdarení pudom vyhľadávať to, čo je pre nich užitočné a sú si toho vedomí.
--------
----


Zdroj: Spinoza - Etika - dodatok k 1. kapitole
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk