Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Logik Formálny    
( P001541 & P002332 & P002333 ) => P000564
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk