Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Plotinos    
Zlo je nemiernosť (chýbajúca miera), neviazanosť (bezhraničnosť) , beztvárnosť (chybný, nejasný, nedokončený tvar), stála potreba niečoho (nesebestačnosť) .
O


Zdroj: Plotinos : On the nature and source of evil
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk