Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Logik Formálny    
P001879 => P001880
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk