Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Telá vraj umierajú, ale To, čomu telo patrí, je večné.
O


Zdroj: Bhagavadgíta, Pragma Praha 1999 s.29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk