Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Xenofanés z Kolofónu - panteizmus    
Celý vidí, celý myslí, celý počuje. Stále ostáva na tom istom mieste a vôbec sa nehýbe; ani sa mu nesluší prechádzat z jedného miesta na druhé v rozlicnom čase, on bez námahy robí všetko myšlienkou ducha.
O


Zdroj: 21 B 24 (zo Sexta) ..21 B 26 a 25 (zo Simplikia)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk