Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Poznanie zla je neadekvatne poznanie.
O


Zdroj: Spinoza: Etika 4kap. Tvrdenie 64
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk