Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ernst Mach    
Poznanie je popis zmyslových dát vedený princípom ekonomie.
O


Zdroj: Stanislav Hubík Jazyk a metafyzika s 31
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk