Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ernst Mach    
Poznanie je popis zmyslových dát vedený princípom ekonomie.
O


Zdroj: Stanislav Hubík Jazyk a metafyzika s 31
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk