Ernst Mach

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Ernst Mach

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1838 až 1916

empiriokriticizmus


Filozofická škola: empiriokriticizmus


Diela :

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk