Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Julien Offray de La Mettrie : Človek je zostrojený takým spôsobom, že si nemožno vopred o ňom urobiť jasnú predstavu. Všetky pokusy definovať ho apriorne sú márne..
--------
----


Zdroj: Leško,V.,Ješič,M.:Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk