Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Martin Heidegger    
Človek je súcno, ktoré má veľmi špecifický vzťah k bytiu. Človek je súcno, o ktorom sa nedá povedať, že sa medzi iným súcnom len vyskytuje. Toto súcno sa onticky vyznačuje skor tým, že mu v jeho bytí o toto bytie samo ide .
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Martin Heidegger    
Človek je súcno, ktoré má veľmi špecifický vzťah k bytiu. Človek je súcno, o ktorom sa nedá povedať, že sa medzi iným súcnom len vyskytuje. Toto súcno sa onticky vyznačuje skor tým, že mu v jeho bytí o toto bytie samo ide .
O
O
----

Zdroj: Heidegger 2008a,27
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk