Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Duch, ktorý vie takýmto spôsobom o sebe ako o duchu, je veda. Ona je jeho skutočnosťou a ríšou, ktorú si duch buduje vo svojom vlastnom živle.
O


Zdroj: Georg Wilhelm Friedrich Hegel:Fenomenologia ducha, . Prel.:Patrícia Elexová, Blava, Kaligram 2015, s.26
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk