Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Embrio je človekom o sebe. Dospelý človek je človekom pre seba.
O


Zdroj: Georg Wilhelm Friedrich Hegel:Fenomenologia ducha, Predhovor
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk