Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia - Nový zákon : Lebo veď v ňom (v Bohu) žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo i jeho rodina sme.
--------
----


Zdroj: Sk 17,28
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk