Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia : Veď údel ľudských synov a údel zvierat je rovnaký: ako zomrie jeden, tak zomrie i druhý, jeden dych je pre všetkých. Človek nemá prednosť pred zvieratami, lebo všetko je márnosť..
--------
----


Zdroj: Kazatel 3:19
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk