Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Averroes - Ibn Rusd    
Rozlišoval 3 druhy argumentov - rečnícke, dialektické, dôkazné. (Rozdiel medzi posl. dvoma čerpal z Aristotela - Topiky I,1 100a25-b25) Rečnícke sú pre ľudí, ktorí nie sú schopní podať najmenší výklad. Dialektické sú sylabizmy z pravdepodobných premís - teologické. Dôkazné - dávajú ľudia spoľahlivého vykladú z premís, ktoré sú pravdivé, prvotné.
O


Zdroj: De Libera
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk