Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Boh miluje sám seba nekonečnou rozumovou láskou.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,5P35
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk