Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Priazeň neodporuje rozumu, ale môže sa s ním zhodovať a z neho vzniknúť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Priazeň neodporuje rozumu, ale môže sa s ním zhodovať a z neho vzniknúť.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P51
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk