Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Kto žije podľa rozumu, usiluje sa, pokiaľ môže, oplácať nenávisť, hnev, pohŕdanie atď. druhého láskou alebo veľkorysosťou.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P46
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk