Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Afekt vyvolaný vecou, ktorú si predstavujeme ako nevyhnutnú, je za rovnakých okolností intenzívnejší ako afekt vyvolaný možnou alebo náhodnou, čiže nevyhnutnou vecou.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Afekt vyvolaný vecou, ktorú si predstavujeme ako nevyhnutnú, je za rovnakých okolností intenzívnejší ako afekt vyvolaný možnou alebo náhodnou, čiže nevyhnutnou vecou.
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P11
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk