Citáty filozofov


Zdroj: B.Spinoza: Etika,1A5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk