védanta
védanta

Kategória: indická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Védanta je víťaz nad budhizmom v Indii. Je zároveň ukončením véd, ztotožňuje sa s učením upanišad. Kršna je najpopulárnejší boh v Indii. Pokladá sa za jeden z prejavov Višnua. Pakrti - hmota sa skaldá z gún. Mudrc vie, že duša je odlišná od pakrti a nemyslí si že jedná. Hýbu sa len guny v gunách, preto sa v skutočnosti nič nekoná. Cesta k spaseniu nevedie cez védske obetníctvo, ale cez bhakti-jógu (lásku k bohu), karma-jógu (konať si svoju povinnosť) a v menšej miere cez správne poznanie a meditatívnu cestu. /Egon Bondy :Východná filozofia


Povedali o nej

Niekto : Ak existuje nejaká intelektuálna zásada, ktorú výslovne alebo implicitne zastávajú obyvatelia Indie a ktorá poskytuje základný predpoklad o všetkom ich myslení, je to doktrína panteizmu. (ad Védanta - upanišady, panteizmus) >>

Niekto : Prostú analógiu s účtovníckou knihou, čiže predstavu, že človek sa môže karmovo zadĺžiť a potom svoj dlh znovu splatiť, nájdeme v celej indickej literatúre vrátane buddhistických diel, pretože majú skutočne staroveký pôvod. (ad indická filozofia, védanta, budhistická filozofia,mahajána) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk