konfucianizmus
konfucianizmus

Kategória: čínska filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Konfucianizmus je smer čínskej filozofie, založený Konfuciom. Na rozdiel od taoizmu sa nevenuje metafyzickým otázkam. - Konfucius povedal "Kým neviem pochopiť život (ľudí) nechcem chápať čo je mimo." O Laoc-em, zakladateľovi taoizmu tiež povedal: "Laoc-e je drak, ktorý vyletel nad oblaky a osedlal si ich". Medzi najdôležitejšie princípy konfucianizmu patria: princíp obradov, princíp synovskej poslušnosti, princíp vzájomnej lásky medzi ľudmi, princíp vernosti, princíp konania v medziach práva. V 20-tich rokoch 19-teho storočia sa strhla vlna kritiky konfucianizmu ako zdroja strnulosti čínskej spoločnosti. V dnešnej dobe sa konfucianizmus pokladá za jeden z pilierov úspechu čínskej ekonomiky.Povedali o nej

Niekto : Konfucionisti vravia, že všetky veci musia byť správne pomenované. Keď sa zle pomenujú vzniká spoločenská nestabilita. (ad konfucianizmus) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk