mohizmus
mohizmus

Kategória: čínska filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Tvorcom tejto filozofie je Mo-c' - Mo Ti, ktorý žil približne v rokoch 479 až 381 pred našim letopočtom. Mo Tiovej filozofie leží v niečom inom, úplne nevojenskom: v učení o všeobecnej láske medzi všetkými ľuďmi navzájom a bez akéhokoľvek rozdielu. Mo Ti žiada, aby každý zaobchádzal s cudzími krajinami ako s vlastnou, s cudzími rodinami ako so svojou rodinou a s druhými ako zo sebou samým. Nerešpektovanie tejto požiadavky je podľa neho príčinou všetkých spoločenských problémov.


Filozofi školy

Mo Di

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk