senzualizmus
senzualizmus

Kategória: noetický kriticizmus

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
názor, že jediným prameňom poznania sú zmyslové javy, pocity a vnemy. Základom celého nášho poznania je zmyslové nazeranie (či už koceptualizované alebo nie). V zmyslovom nazeraní je aj pôvod aj overenie nášho poznania. Základný princíp senzualizmu vyjadril J. Locke v téze: Nič nie je v nášom rozume, čo by predtým nebolo v našich zmysloch. /wikipedia

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk