solipsizmus
solipsizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
je filozofické učenie, ktoré uznáva 'ja' a jeho zážitky za jedinú skutočnosť, všetko ostatné sú len 'predstavy' 'ja' /wikipedia


Povedali o nej

Niekto : Podľa marxizmu-leninizmu je solipsizmus subjektívnoidealistická teória, podľa ktorej jestvuje len človek a jeho vedomie, kým objektívny svet vrátane ľudí jestvuje len vo vedomí indivídua. Hľadisko solipsizmu pozbavuje ľudskú činnosť a vedu akéhokoľvek zmyslu[1]. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk