Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Podľa marxizmu-leninizmu je solipsizmus subjektívnoidealistická teória, podľa ktorej jestvuje len človek a jeho vedomie, kým objektívny svet vrátane ľudí jestvuje len vo vedomí indivídua. Hľadisko solipsizmu pozbavuje ľudskú činnosť a vedu akéhokoľvek zmyslu[1].
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Solipsizmus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk