hedonizmus
hedonizmus

Kategória: etika

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Hedonizmus (po grécky hedone – rozkoš) je filozofický smer, etické učenie, podľa ktorého je dobro to, čo ľuďom poskytuje rozkoš alebo ich zbavuje utrpenia. Podľa tohto učenia je ľudské konanie motivované výlučne snahou získať slasť a vyhnúť sa strasti. Prax je motivovaná príjemnosťou alebo nepríjemnosťou. Uspokojenie zmyslových afektov, sklonov, inštinktov má povahu slasti. Slasť určuje hodnotu konania. Mravne dobré je to, čo prináša slasť. Zmysel praxe spočíva v realizovaní kalkulu slasti a strasti. Rozum podľa hedonizmu slúži tomuto kalkulu slasti a strasti – má ho optimalizovať. Úlohou etiky je podávať pravidlá, ktoré v zmysle pozitívneho kalkulu slasti a strasti umožňujú čo možno najslastiplnejší život.


Filozofi školy

Aristippos z Kyrény


Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je sloboda?

Niekto : Buď autentický, konaj ako cítiš, po čom túžiš, aj keď možno ani nevieš prečo. Experimentuj. Nemaj vopred premyslenú schému. Nekonaj vzhľadom na nejaký abstraktný morálny zákon. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk