Epiktetos

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Epiktetos

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

55 až 135

grécky filozof, mladší stoicizmus s výraznými kynickými prvkami (viď kynizmus). V Epiktetovom učení vystupujú do popredia kynické prvky. Človek sa má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí, ktoré nie sú v jeho moci. Pochopenie pravej hodnoty vecí vedie k poznaniu, že vo svete sa odohráva vôľa božia a že sa teda nič lepšieho nemôže diať. Nespokojnosť s osudom je vzbura proti božej prozreteľnosti. (wikipedia)


Filozofická škola: kynizmus stoicizmus


Diela : Diatribai Epiktetú (Rozpravy Epiktetove)
Encheiridion Epiktetú (Rukoväť Epiktotova)
Homiliai (Rozhovory) (nezachovali sa)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk