Georg Simmel

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Georg Simmel

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1858 až 1918

filozofia života


Filozofická škola: filozofia života


Diela : ?

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk