Zenon z Eley

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Zenon z Eley

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

-490 až -430

eleati


Filozofická škola: eleati


Diela : Grecko

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk