Friedrich Engels

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Friedrich Engels

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1820 až 1895

hegeliáni ľaví, Nemecko


Filozofická škola: hegeliáni ľaví komunizmus marxizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk