Claude Adrien Helvétius

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Claude Adrien Helvétius

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1715 až 1771

naturalizmus, francúzske osvietenstvo


Filozofická škola: francúzske osvietenstvo naturalizmus


Diela : O duchu, O cloveku

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk