Heinrich Rickert

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Heinrich Rickert

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1863 až 1936

bádenská škola. žiak Windelbanda, vedy rozdelil na prírodné a kultúrne: - prírodné – vyjadrujú všeobecné zákonitosti, skúmajú prírodu; môžeme ju vnímať, ale nemôžeme jej rozumieť - kultúrne – kultúra je výtvorom človeka, človek jej dokáže rozumieť - metóda kultúrnych a prírodných vied sa odlišuje, prírodná veda zovšeobecňuje; kultúrna veda sa snaží individualizovať – hodnoty hľadáme v kultúre. Rickert's philosophy was an important influence on the work of sociologist Max Weber. Weber is said to have borrowed much of his methodology, including the concept of the ideal type, from Rickert's work. Also, Martin Heidegger started out his academic career as Rickert's assistant, graduated with him and then wrote his habilitation thesis under Rickert.


Filozofická škola: bádenská škola


Diela : Hranice medzi prírodnými a duchovnými vedami.

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk